Znaczenie konosamentu w międzynarodowym handlu drogą morską

Znaczenie konosamentu w międzynarodowym handlu drogą morską

Zadania konosamentu w międzynarodowym handlu drogą morską

Morski transport odgrywa obecnie bardzo ważną rolę w ogólnoświatowym handlu, dzięki obsłudze ponad 80 procent przepływu produktów handlowych na świecie stanowi tak naprawdę jego kręgosłup. Jednym z najważniejszych dokumentów, jakie trzeba wypełnić przy praktycznie każdym morskim transporcie jest konosament,znany również jako przewozowy list morski lub z angielska Bill of Lading. W ogólnym tłumaczeniu oznacza potwierdzenie załadunku na pokład statku, i jest dowodem wysłania towaru w podróż morską. W czasie morskiego transportu towar umieszczony na statku jest pod opieką właściciela okrętu, a w porcie docelowym jest on wydawany właścicielowi listu przewozowego. Sam konosament uznaje się ogólnie za papier wartościowy który reprezentuje towary, przez co czemu często może on być obiektem handlu, można go kupować albo sprzedawać, a także przekazywać wykorzystując cesję. Niezwykle ważną cechą tego dokumentu jest to, że nie stanowi on umowy przewozu ładunku, jest tylko oficjalną formą potwierdzenia przyjęcia ładunku na trasie, która została do niego wpisana.Bill of Lading wystawiane są w paru egzemplarzach, a każdy z nich będzie oryginałem dokumentu,przeważnie stosuje się rozwiązanie zawierające trzy oryginały. Niekiedy sporządza się również ich kopie, jednak za ich pomocą nie można w żaden sposób zarządzać towarami na statku. List przewozowy jest wystawiany i pieczętowany przez posiadające upoważnienie od spedytora, przewoźnika lub armatora osoby, a w dalszej kolejności po zapłaceniu koniecznych opłat przekazywany właścicielom towarów. Przy transporcie oceanicznym raczej nie są praktykowane wysyłki listów przewozowych wraz z towarami na kontenerowcu, przeważnie są one przesyłane do końcowego odbiorcy pocztą kurierską,przy krótkich trasach czasami wykorzystywana jest w tym celu poczta okrętowa. Niezwykle ważne jest pilnowanie całej dokumentacji, ponieważ w przypadku zagubienia lub zniszczenia oryginałów przekazanie towaru będzie zatrzymane. Procedury w tego typu przypadkach trwają dość długo, z tego też powodu powinno się naprawdę dokładać wszelkich starań, żeby nic się nie zagubiło.