PKP CARGO oraz Maersk Line

Jedną z najważniejszych rzeczy przy międzynarodowym transporcie kontenerowych ładunków jest jego organizacja już w kraju docelowym, do którego przypływają statki. Same kontenery są rozładowywane w porcie i z tego miejsca muszą być stosunkowo szybko dowiezione do ostatecznego odbiorcy. Jeszcze niedawno odbywało się to głównie za pomocą ciężarówek, lecz w ostatnim czasie niezwykle dynamicznie zaczęła na ten rynek wchodzić ze swoją ofertą grupa kolejowa PKP CARGO. PKP CARGO zaczął ostatnio świadczyć usługi o charakterze intermodalnym, czyli ładunki są przewożone przy pomocy kolei do jakiegoś terminala położonego w głębi kraju, a w dalszej kolejności wiezione do odbiorcy końcowego za pomocą samochodów ciężarowych. Tego typu rozwiązanie znacznie pomniejsza całościowe koszty przewozu, ponieważ przewóz większej liczby jednostek kontenerowych składem kolejowym będzie kosztował znacznie mniejsze kwoty, niż pokonanie takiej samej trasy przez kilkadziesiąt pojazdów. Dlatego też tego typu usługi zdobywają coraz większą popularność, włącznie z tym że PKP CARGO nawiązało w ostatnim czasie współpracę ze światowym operatorem kontenerowym Maersk Line.

PKP CARGO oraz Maersk Line

Nowoczesne formy współpracy grupy kolejowej PKP CARGO z operatorem kontenerowym Maersk Line

Na dzień dzisiejszy transporty kontenerów realizowane są do trzech baz logistycznych, czyli Kątów Wrocławskich, Warszawy i Sławkowa, a najważniejszym ich plusem jest wysoki poziom regularności. Składy wyjeżdżają zgodnie z rozkładem bez względu na ładunek, i ta właśnie regularność i systematyczność daje tak wymagany przez klientów element powtarzalności.
Najnowsze z usług dla Maersk Line zaczęły obejmować jeszcze więcej, czyli tak zwany system port to door. Usługa taka to połączenie transportu kolejowego i samochodowego, z jednoczesnym uzgodnieniem dokładnych ram czasowych na realizację. Kontener ściągany z kontenerowca w porcie, załadowywany na wagon kolejowy i dowożony do stacji pośredniej, a tam wykonuje się przeładunek na ciężarówkę. Zgodnie z umową towary należy dostarczyć do klienta o określonej godzinie, podobnie jest z transportem w przeciwnym kierunku, to znaczy odebraniem kontenerów i przewozem ich na statek.