Wzrost znaczenia morskich portów w handlu zagranicznym

Wzrost znaczenia morskich portów w handlu zagranicznym

Wzrost roli portów morskich w handlu zagranicznym

Porty w naszym kraju od wielu lat pełnią ogromnie ważną rolę w międzynarodowym handlu, a w ostatnim czasie ich znaczenie cały czas się zwiększa. Ale bez porządnych inwestycji w infrastrukturę, w tym między innymi drogowe i kolejowe połączeni nie będzie żadnej szansy na to, aby rozwijały się tak jak tego wymaga rynek. A rynek zaczął aktualnie iść w stronę przewozów intermodalnych, które polegają na tym, że dostarczenie towarów do miejsca docelowego realizowane jest różnymi odmianami transportu, to znaczy głównie morskiego i drogowego i kolejowego. Dla samych klientów będzie to świetne rozwiązanie, ponieważ dostają towary bezpośrednio tam, gdzie będą chcieli, jednak jeśli chodzi o logistykę jest to spore wyzwanie. Po dopłynięciu kontenerowca na miejsce docelowe kontenery szybko i sprawnie przeładowywane na składy kolejowe lub pociągi, następnie ich trasa wiedzie do jednego z kilku terminali, żeby ostatecznie trafić na samochód jadący do klienta. Obecnie w Polsce funkcjonuje parę terminali, w południowym i środkowym rejonie, i są one świetnie skomunikowane z portami nad morzem.

Osoby z branży są zdania że pozycja portów w naszym kraju będzie rosła, rzecz jasna przy założeniu, że zostaną zrealizowane dalsze inwestycje, niezbędne go tego, żeby nie zostać za bardzo za zmieniającym się rynkiem. Dość dużo jest już wykonane, lecz jeszcze bardzo dużo będzie potrzebne, gdyż transportowa sieć nie jest w całości zrobiona. Ogromnie potrzebne są całkiem nowe trasy kolejowe, ulepszenie tych, które już są, a dodatkowo poprawa infrastruktury przy samych portach. Inwestycje o takim charakterze w dużej części mają być finansowane ze środków Unii Europejskiej, bo w najbliższym czasie na poprawę kolei jest przeznaczone pięć miliardów, a ponad dziewięć ma być wykorzystane na sieć drogową. Równocześnie jest podkreślane, że już na dzień dzisiejszy nasze porty cechują się dużo większą konkurencyjnością niż przed kilku laty, dzięki czemu mogą one skutecznie rywalizować z innymi europejskimi portami. Bez wątpienia bardzo duży wpływ miały na to zrealizowane inwestycje, zachęty dla nowych inwestorów i co najważniejsze zmiany procedur, pozwalające na sprawniejszą obsługę kontenerowców.