Rozwój przewozów kontenerowych grupy PKP CARGO z gigantem kontenerowym Maersk Line

Jednym z podstawowych aspektów przy międzynarodowym transporcie ładunków kontenerowych jest jego zorganizowanie już w kraju docelowym, gdzie dopływają statki. Same kontenery są rozładowywane w porcie i stamtąd muszą być szybko i sprawnie dostarczone do ostatecznego odbiorcy. Jeszcze niedawno wszystko się odbywało za pomocą ciężarówek, lecz w ostatnim czasie w dynamiczny sposób na ten rynek wchodzi ze swoją propozycją grupa kolejowa PKP CARGO. PKP CARGO zaczął ostatnio świadczyć usługi o charakterze intermodalnym, czyli kontenery transportuje się za pomocą pociągów do jakiegoś terminala położonego w głębi kraju, a w dalszej kolejności dostarczane do końcowego odbiorcy przy pomocy ciężarówek. Tego typu rozwiązanie znacznie zmniejsza całościowe koszty przewozu, ponieważ przewóz kilkudziesięciu jednostek kontenerowych składem kolejowym będzie kosztował dużo mniej, niż pokonanie takiej samej trasy przez kilkadziesiąt pojazdów. Dlatego też usługi tego typu zdobywają coraz większą popularność, włącznie z tym że PKP CARGO nawiązało w ostatnim czasie współpracę ze światowym operatorem kontenerowym Maersk Line.

Rozwój przewozów kontenerowych grupy PKP CARGO z gigantem kontenerowym Maersk Line

Nowoczesne formy współpracy grupy PKP CARGO z operatorem kontenerowym Maersk Line

W obecnej chwili kontenerowe przewozy odbywają się do trzech baz przeładunkowych, czyli Kątów Wrocławskich, Warszawy i Sławkowa, a najważniejszym ich plusem jest bardzo duża regularność. Pociągi wyjeżdżają zgodnie z rozkładem bez względu na poziom załadowania, i właśnie taka systematyczność daje tak wymagany przez odbiorców element stabilności.
Ostatnie usługi dla Maersk Line obejmują jeszcze więcej, czyli system nazywany port to door. Usługa tego typu jest połączeniem kolejowego i samochodowego transportu z jednoczesnym zapewnieniem dokładnych godzin na wykonanie. Kontener odbierany jest na terenie portu, ładowany na wagon kolejowy i dowożony na jeden z punktów przeładunkowych, a tam następuje przeładunek na samochód ciężarowy. Zgodnie z postanowieniami umowy kontenery mają być dostarczone do klienta w dokładnie określonym czasie, analogicznie będzie z usługami transportowymi w przeciwnym kierunku, czyli odbiorem pełnych kontenerów i dostarczeniem ich na czekający statek.