Coraz większa rola przewożenia kontenerów koleją

Coraz większa rola przewożenia kontenerów koleją

Coraz większa rola transportu kontenerów pociągami

Przewóz najbardziej popularnych kontenerów przy pomocy olbrzymich statków odbywa się pomiędzy największymi portami, ale oprócz tego przeważnie każdy taki kontener musi jeszcze dojechać do końcowego odbiorcy. A ten może mieć oddaloną siedzibę od portu docelowego nawet o kilka tysięcy kilometrów, z tego też powodu niezbędne jest także rozplanowanie transportu na lądzie. Do niedawna jeszcze było to realizowane głównie przy pomocy ciężarówek, które przyjeżdżały wprost do portu i brały z stamtąd ładunek, jednak w chwili obecnej coraz większą rolę zaczyna odgrywać kolej. Tak naprawdę bardzo duży wpływ na taki stan rzeczy mają kolejne projekty inwestycyjne Grupy PKP CARGO, dzięki którym transport koleją zyskuje coraz większą konkurencyjność. Od września aktualnego roku powiększeniu uległa ilość cyklicznych połączeń kontenerowych między największymi portami a stolicą, i na dzień dzisiejszy jest to realizowane cztery dni w tygodniu. Wszystkie te połączenia odbywają się zgodnie z ustalonym rozkładem, składy kolejowe kursują bez patrzenia na ilość załadowanych kontenerów, a jednorazowo zabierają ich 86.

Tego typu rozwiązanie jest bardzo cenione przez firmy spedycyjne, gdyż daje powtarzalność i regularność, co przy dłuższych planach jest ogromnie ważne. W chwili obecnej grupa PKP CARGO realizuje trzy trasy w głąb kraju, poza Warszawą kontenery rozwozi się do Poznania i Gliwic. W przypadku tych ostatnich portów odbywa się to nadal trzy dni w tygodniu, w terminach dostosowanych do terminów przypływania kontenerowców, tak żeby zmniejszyć jak się da zbyt długie oczekiwanie na rozładunek albo załadunek. Jednak grupa PKP CARGO nie zamierza poprzestać jedynie na poszerzaniu wykonywanych połączeń, ale regularnie poszerza swoją ofertę. Między innymi coraz większą ilość wykonywanych zleceń obejmuje model „port to door”. W praktyce będzie on oznaczał całościową usługę zabrania kontenera ze statku i zawiezienia go do odbiorcy we wcześniej umówionym terminie. Najczęściej odbywa się to taką metodą, że kontenery zabierane są ze statku i transportowane koleją do jednego z dużych miast, a następnie już na lokalnych terminalach przeładowywane na ciężarówki i zawożone na miejsce docelowe.