Jakie znaczenie ma konosament w światowym handlu morskim.

Transport morski w dzisiejszych czasach odgrywa ogromną rolę w międzynarodowym handlu, dzięki obsłudze ponad 80 procent przepływu towarów na całym świecie jest on tak naprawdę jego kręgosłupem. Jednym z głównych dokumentów, jakie są wypełniane przy tak naprawdę każdym załadunku jest konosament,powszechnie również znany jako przewozowy list morski lub po angielsku Bill of Lading. W wolnej interpretacji będzie on oznaczał potwierdzenie załadowania
ładunku na pokład okrętu, i stanowi dowód wysłania towaru w podróż do portu docelowego. W czasie morskiego transportu towar umieszczony na statku jest pod opieką armatora, a w porcie docelowym jest on wydawany posiadaczowi Bill of Lading. Sam list uznawany jest zaZadania konosamentu w międzynarodowym handlu morskim papier wartościowy reprezentujący towary, dzięki w wielu sytuacjach jest on obiektem transakcji handlowych, nie ma problemów żeby go kupić lub sprzedać, a także przekazywać wykorzystując cesję. Ogromnie istotną cechą tego dokumentu jest to, że nie będzie on żadną umową na transport towarów, jest tylko i wyłącznie potwierdzeniem przyjęcia ładunku na trasie, która jest w nim opisana.Morskie listy przewozowe wystawia się w kilku sztukach, a wszystkie są oryginałem dokumentu,z reguły stosuje się rozwiązanie z trzema oryginałami. Niekiedy wykonuje się również jakieś kopie, lecz za ich pomocą nie można żadnym sposobem dysponować towarami na statku. List przewozowy jest wystawiany i podpisywany przez upoważnione przez przewoźnika, armatora lub spedytora osoby, a później po zapłaceniu koniecznych opłat przekazuje się go właścicielom towarów. Na trasach oceanicznych nie praktykuje się przesyłania konosamentów wraz z towarami na pokładzie, przeważnie przesyła się je do odbiorców pocztą kurierską,przy krótkich trasach niekiedy używana będzie do tego poczta okrętowa. Niezwykle istotne jest pilnowanie całej dokumentacji, ponieważ w sytuacji zniszczenia lub zagubienia oryginałów wydanie ładunku nie będzie możliwe. Procedury w tego typu sytuacjach są długie i skomplikowane, dlatego też należy dokładać wszelkich starań, aby nic nie zaginęło.