Pierwszy transport płynnego gazu od firmy Quatargas

Pierwsza dostawa gazu płynnego od firmy QuatargasGrudzień ubiegłego roku dla wielu osób jest milowym krokiem aby zdobyć energetycznej niezależności. Do obecnego czasu gospodarka naszego kraju w głównej mierze opierała się na zakupie surowców w sąsiedniej Rosji, lecz szereg intensywnych działań poczynionych w celu zróżnicowania dostawców dały początek współpracy z firmą Qatargas. I to gaz od tego właśnie dostawcy dopłynął w pierwszej połowie grudnia do otwieranego właśnie terminala w Świnoujściu, zaczynając nową erę w zabezpieczeniu energetycznym naszej gospodarki. Pierwsza dostawa została zakontraktowana na 210 tys metrów sześciennych płynnego gazu i ma ona na celu schłodzenie i pomoc w rozruchu instalacji w terminalu. Kolejna z dostaw zgodnie z harmonogramem ma się odbyć w lutym przyszłego roku, a całość kontraktu została podpisana na okres dwudziestu lat i ma obejmować milion ton gazu na rok. Nowo otwarty terminal to kolejne miejsce tego typu, do którego Qatargas dostarcza swój gaz. Prezes katarskiej firmy jest bardzo zadowolony z nawiązania tego kontraktu, uważając to za początek rozszerzania działalności spółki na inne kraje ze Środkowej Europy.

Również przedstawiciele firm z naszego kraju uznały ten kontrakt za świetny kierunek na rozwój, ponieważ nowo wybudowany terminal z doskonale rozwiniętymi połączeniami międzynarodowymi otwiera Polsce drzwi na inne rynki. Bardzo ważne jest też to, że terminal gazowy stał się ważnym elementem w utrzymaniu niezależności energetycznej naszej gospodarki, w pierwszej kolejności zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie dając szansę na współpracę z inny krajami. Możliwości przeładunkowe terminala są ogromne, zaprojektowany on został do obsługi pięciu miliardów ton tego surowca na rok. W skład całego kompleksu wchodzi nowy, trzykilometrowy falochron, nabrzeże gdzie będą rozładowywane statki oraz dwa pojemne zbiorniki gazu. Należy przy tym uwzględnić niezbędne instalacji i prawie stukilometrowy rurociąg, przez co całość jest największym obiektem tego typu w naszym rejonie Europy. Na dzień dzisiejszy terminal jest w fazie rozruchu, do czego potrzebne są właśnie zakontraktowane dostawy, lecz stosunkowo szybko osiągnie on pełne możliwości rozładunkowe.
.