Krótkie omówienie sytuacji finansowej portu w Gdyni po ubiegłym roku

Pomimo spadku o 6 procent przeładunków władze portu w Gdyni raczej zaliczają ubiegły rok do niezwykle udanych. Zakończono bowiem kilka ważnych projektów, nie tylko takich, które znacznie rozszerzają możliwości rozładunkowe, lecz również powiększających konkurencyjność portu na naszym wybrzeżu. Wśród projektów które zostały zrealizowane bardzo ważne były te finansowane z unijnych środków, z dużym sukcesem zakończono ich aż pięć w ostatnim roku. Pomimo dużych nakładów na inwestycje Gdyński Port bardzo pozytywnie zakończył również rok jeśli chodzi o stronę finansową. Całkowite zyski netto wyniosły 47 milionów złotych, co wynosi znacznie mniej niż rok wcześniej, ale należy przy tym pamiętać że wówczas została przeprowadzona prywatyzacja Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego. Oprócz tego na niższy wynik miała również wpływ ogólna sytuacja na finansowych rynkach. Port mocno inwestuje swoje pieniądze w różnego rodzaju lokaty i inne finansowe instrumenty, a rentowność ich jednak znacznie została obniżona w ostatnich miesiącach. Następnym czynnikiem jaki ma wpływ na wynik jest szybkie zwiększenie się kosztów, następne oddane do eksploatacji obiekty powodują znaczne skoki amortyzacji.

Pośród produktów obsługiwanych przez port w Gdyni duży spadek zanotowano w obsłudze drobnicy, wskaźnik ten wynosi prawie 11 procent. Ogromny wpływ na taki stan rzeczy miało przejście do Gdańska kilku kluczowych klientów, co niestety miało przełożenie na całkowity wynik. Szybkie omówienie sytuacji finansowej portu w Gdyni po ubiegłym rokuGdynia w chwili obecnej ma ciężko jeżeli chodzi o konkurencję z portem w Gdańsku, gdyż nie ma jeszcze uruchomionej obrotnicy oraz toru wodnego o odpowiedniej głębokości, które to inwestycje umożliwiłyby obsługiwanie dwukrotnie większych jednostek. Sporemu zmniejszeniu uległ w ubiegłym roku także przeładunek węgla, to z kolei było wynikiem sporych spadków eksportu właśnie tego surowca. Lecz straty te prawie całkowicie zrekompensowano przez zboża – tu w roku ubiegłym odnotowano wzrost o blisko połowę, z prawie dwóch do blisko trzech milionów ton. Do uzyskania tak korzystnych wyników przyczyniły się głównie przeprowadzone inwestycje, czyli przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego a także całkiem nowy magazyn na Nabrzeżu Śląskim.