Obowiązek ważenia kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Urzędy jakie się zajmują morskimi przepisami zaczynają przykładać coraz większą rolę na kwestie bezpieczeństwa transportu. Już za parę miesięcy powinny wejść w życie prawne regulacje wiążące się z dokładnym weryfikowaniem ciężaru kontenerów. Zgodnie z ich nowym brzmieniem obowiązek przeprowadzenia tego sprawdzenia spoczywa na podmiocie nadającym ładunek, i będzie się to musiało odbywać zanim się wszystko załaduje ma statek. Nad przepisami dokładnie pracowano już w roku 2014, natomiast sam problem widziano już znacznie wcześniej, lecz z różnych powodów nie udało się tego rozwiązać. Zgodnie z nowymi wytycznymi każdy nadawca kontenera zostaje zobowiązany do dokładnej weryfikacji jego wagi i przekazania informacji o tym przewoźnikowi oraz terminalowi. Wprowadzony został również zakaz obsługiwania ładunków, które nie zostały zweryfikowane. Obowiązek ważenia kontenerów przed załadunkiem na pokład statkuProponowane są na dzień dzisiejszy dwa sposoby weryfikacji, więc będzie tu możliwość wyboru tego, który będzie bardziej odpowiadał. Pierwszy z nich to ważenie kontenera, który jest już wypełniony przy wykorzystaniu certyfikowanych wag, a drugim jest zmierzenie wagi wszystkich towarów i zsumowanie jej z wagą samego kontenera.

Kłopot z podawanymi błędnie wagami znany był od wielu lat, i długiego czasu było to mocno niebezpieczne. Do ładowni jednego kontenerowca może jednorazowo wejść nawet do dwudziestu tysięcy kontenerów. Przy takiej liczbie nawet niewielkie odchylenia zadeklarowanej wagi w porównaniu z rzeczywistą mogą spowodować wiele problemów na wodzie. Już niejednokrotnie pojawiały się sytuacje zapadania się kontenerów, kłopoty utrzymaniem odpowiedniej stabilności statków czy także wypadki śmiertelne pośród załogi. W skrajnych przypadkach, przy większych różnicach pomiędzy rzeczywistą a deklarowaną wagą może dojść nawet do przechyłu i zatopienia statku, co już kilka razy w przeszłości się zdarzyło. Dlatego też morska branża z zadowoleniem przyjęła wprowadzone zmiany, mimo że będą się one wiązać z większą ilością pracy. Na szczęście zdecydowano się postawić w pierwszej kolejności na sprawy bezpieczeństwa, a nie na dochody za wszelką cenę. Przez to można mieć nadzieję, że przypadki które występowały dawniej już się więcej nie powtórzą.