Kolejny drastyczny spadek opłat za przewóz kontenerów

Opłaty za transport pojedynczego kontenera w najczęściej spotykanych spotowych umowach na trasie między Szanghajem i kilkoma innymi portami na Dalekim Wschodzie a portami z Północnej Europy uzyskały po raz kolejny zaskakująco niski poziom. W chwili aktualnej wynoszą one niecałe 330 dolarów za jeden kontener, co oznaczać będzie spadek o 27 procent w porównaniu z poprzednim okresem. Taka sytuacja trwa już od wielu miesięcy, i o jeżeli odbiorcy się z tego cieszą, to transportowe firmy wpadają w coraz większe tarapaty. Utrzymujące się przez tak długi czas niskie ceny bardzo wpływają na poziom rentowności połączeń, stawiając pod naprawdę dużym znakiem zapytania sporą ich część. Zresztą już widać dość radykalne decyzje pośród pewnej grupy armatorów, jacy zwyczajnie anulują niektóre połączenia z powodu niedostatecznej opłacalności. Wprawdzie sytuacja jest trochę ratowana przez niskie ceny ropy naftowej, również utrzymujące się na naprawdę niskim poziomie, lecz nie stanowi to wystarczającego powodu na to, żeby się cieszyć z ogólnej sytuacji. Paradoksalnie poziom cen paliwa wpłynął na coraz częściej stosowane w ostatnim czasie rozwiązanie, mianowicie kontenerowce zaczynają pływać wokół zamiast Kanałem Sueskim, bo im się to zwyczajnie będzie bardziej opłacało. Następny drastyczny spadek opłat za przewozy kontenerowe

Przed miniony tydzień spadek na trasach z Szanghaju do Północnej Europy był największy, ale pozostałe trasy także zanotowały duże zniżki. Między Chinami a portami Morza Śródziemnego było to prawie jednak czwarta, a do portów w Ameryce Północnej między kilkanaście a dwadzieścia. O tym, jaka jest wielkość tych obniżek bardzo dobrze świadczą wskaźniki pokazujące średnie ceny za kontener. W przypadku SCFI na szlakach do portów na terenie Ameryki osiągnięta została wartość 99 dolarów – tak niskiego pułapu nie było jeszcze w historii. Spory spadek zanotowany został przy ogólnym wskaźniku SCFI. W poprzedni piątek wysokość jego przedstawiała się na poziomie 566,9, zaś aktualnie spadła do wielkości 486,7. A różne prognozy na najbliższy okres czasu nie są optymistyczne, bo nie ma żadnych przesłanek do aby ceny zaczęły rosnąć. Co prawda co pewien okres czasu będą się pojawiały chwilowe wzrosty, lecz niestety mają one bardzo krótkotrwały charakter.