Plany na rozwój transportu kombinowanego w Polsce

Intermodalny transport cieszy się coraz większą popularnością wśród przewoźników. Polega on na tym, że cały łańcuch dostawy realizowany jest kilkoma różnymi metodami, ale wszystko odbywa się w sposób sprawny i wygodny dla odbiorcy końcowego. Plany na rozwój transportu multimodalnego w PolsceDynamiczny rozwój tego właśnie transportu to jeden z priorytetów jakie ma Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, co między innymi można wywnioskować po liście, jaki został napisany do uczestników odbywającego się na terenie Gdańska IV Forum Transportu Intermodalnego. Jednym z podstawowych założeń, które podjęto jest osiągnięcie w roku 2020 udziału transportu w wysokości 6 procent w ogólnym transporcie kolejowym. Jest szacowane, że na dzień dzisiejszy poziom ten będzie wynosił około pięciu, jednak dynamika wzrostu daje sporo szans na to, że planowane cele zostaną osiągnięte. Na obecną chwilę rynek tego transportu osiągnął dużą stabilność, ale cały czas trwa jego rozwój. Nadal jest na pierwszym miejscu PKP Cardio, z prawie 50-procentowym udziałem, lecz DB Schenker Rail Polska SA oraz Lotos Polska cały czas depczą liderowi po piętach.

Aby wszak planowane cele zostały uzyskane jest potrzebne nie tylko odpowiednie zainteresowanie klientów, ale także odpowiedniej jakości infrastruktura. Z takich też powodów w planowanych pracach na najbliższe lata znalazło się sporo inwestycji które się wiążą z modernizacją i rozbudową systemu kolei. Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Kolejowego, jaki przyjęty został we wrześniu minionego roku, w ciągu najbliższych siedmiu lat planowane jest wydanie prawie 70 miliardów złotych, z z jakich dwie trzecie będzie otrzymane z unijnych środków. To na ten rok właśnie jest w planach zakończenie prac związanych z zabudową wszystkich ważnych fragmentów transportowych szlaków, dzięki czemu powstać powinna nowoczesna sieć o naprawdę wysokich parametrach. Dodatkowo dużo pieniędzy ma być przeznaczonych na wyposażenie i budowę terminali oraz centrów logistycznych, a także na nowy tabor. Planuje się również obniżenie stawek za korzystanie z kolejowych sieci dla firm, które oferują intermodalny transport, po przeprowadzeniu niezbędnych zmian w przepisach taka możliwość jak najbardziej by była.