Szybki rozwój portu Gdańskiego znacznym zagrożeniem dla innych portów w Europie

Szybki rozwój gdańskiego portu znaczącym zagrożeniem dla pozostałych portów w EuropieOd pewnego czasu gdański port uzyskuje kolejne rekordy w przeładunkach, a dynamika zmian zaskakuje wszystkich. Gdy w ubiegłym wieku zaczęto przy nim prace, to nikt nawet nie myślał takim stanie rzeczy. W końcówce lat dziewięćdziesiątych została zainicjowana idea powstania w Gdańsku prawdziwego kontenerowego terminala, gdyż już wtedy zauważono bardzo duże możliwości transportu morskiego. Do wykonania tak ambitnego zadania wybrana została spółka DCT Gdańsk, która miała się zająć zarówno projektem jak również kompleksowym postawieniem wszystkiego. W czerwcu 2007 roku obsłużona została pierwsza jednostka, i od tego czasu zaczął się bardzo dynamiczny rozwój portu. Kluczowym etapem w jego wzrostu stała się możliwość bezpośredniego obsłużenia jednostek przypływających z Azji. Przez to port DCT w 2010 roku uzyskał 180-procentowy wzrost, dołączając tym samym do grona najdynamiczniej rozwijających się portów na całym świecie. Tak dynamiczny wzrost bynajmniej się nie skończył, i następne lata również skończyły się dużym sukcesem.

Następny z milowych kroków miał miejsce w roku 2011, gdy port zaczął przyjmować największe wtedy statki o ładowności ponad 15 tysięcy jednostek. Tym sposobem zaczął się on zaliczać do nielicznego klubu portów głębokowodnych w Europie, co otwierało zupełnie nowe możliwości, szczególnie mając na uwadze jego świetne położenie. Port w Gdańsku położony jest w takim miejscu, że obsługuje całą Wschodnią i Środkową Europę, i skwapliwie wykorzystuje tę możliwość, przejmując coraz większą ilość towarów transportowanych Bałtykiem. Ostatnie dwa lata to kolejne wzrosty, co już na dzień dzisiejszy pozwala na to żeby konkurować ze wszystkimi dużymi portami tego regionu, to znaczy Hamburgiem i Rotterdamem. Jak powiedział w ostatnim czasie w wywiadzie wiceprezes DCT, Adam Żołnowski, zarząd portu chce, aby jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję, i aby tego dokonać są planowane następne istotne projekty. Na przykład zaczęła się budowa jeszcze jednego terminala, którzy znacznie powinien rozszerzyć przeładunkowe możliwości i pozwoli na obsługę jeszcze większej ilości statków.