Budowa nowego terminala kolejowego BCT w Gdyni

Inwestycje na terenie naszych portów idą pełną parą, czego najlepszym przykładem jest oddanie do użytkowania nowego terminala kolejowego w porcie w Gdyni. Ten największy w dotychczasowej historii portu projekt rozpoczął się przed trzema laty i miał obejmować przebudowę oraz modernizację całego terminala kolejowego. Został on wykonany przy udziale Zarządu Morskiego Portu, a prace przede wszystkim dotyczyły rozbudowy oraz modernizacji torów kolejowych w tym miejscu. Bardzo duże znaczenie w tym projekcie miało uzyskanie dofinansowania. Inwestorzy otrzymali pieniądze z jednego z funduszy europejskich, dzięki czemu można było zakupić dwie wydajne urządzenia do kompleksowego obsługiwania składu pociągów. Budowa nowego terminala kolejowego BCT w porcie w GdyniDzięki ich wykorzystaniu obecne możliwości przeładunkowe utrzymują obecnie poziom pięciuset tysięcy kontenerów w ciągu roku, co daje ogromne możliwości na rozwój i współpracę z zagranicznymi i krajowymi klientami. Otwarcie terminala na terenie portu ma dodatkowo bardzo duże znaczenie dla wzrostu coraz chętniej wykorzystywanego w naszym kraju transportu intermodalnego.

Prezes tego terminala w swoich wypowiedziach bardzo podkreśla zwiększającą się rolę intermodalnego transportu i wyraża swoje zadowolenie, że dzięki poczynionym inwestycjom Gdynia jest bardzo konkurencyjna wśród pozostałych portów w tym rejonie. Równocześnie pragnie podkreślić znaczenie owocnej współpracy między zarządem portu a jego firmą, dzięki zawartym wcześniej porozumieniach udało się w pełni zaplanować i doprowadzić do końca inwestycję. Bardzo ważnym elementem całego projektu są wspominane powyżej suwnice, które służą do rozładunku i załadunku kontenerów. Dostarczone zostały przez firmę Kocks Krane i mogą pracować z wydajnością około trzydziestu jednostek w ciągu godziny. Dzięki dość sporej prędkości pracy i przebudowie torów kolejowych w porcie dziennie terminal może obsłużyć ponad dwadzieścia pełnych składów. Przez rok jest to prawie pięćset tysięcy jednostek kontenerowych, co jest doskonałym wynikiem, który daje dość duże możliwości na rozwój. Planowane są kolejne projekty, na przykład podłączenie na teren terminala trakcji elektrycznej.
.