Port w Gdańsku bramą kolejową na Środkową Europę

Port w Gdańsku bramą kolejową na Środkową Europę

Gdański port bramą kolejową na Środkową Europę

Fracht międzynarodowy składa się z wielu elementów, najważniejszą rolę w nim spełniają wielkie statki kontenerowe przewożące w czasie jednej podróży blisko piętnaście tysięcy pojedynczych kontenerów. Natomiast na lądzie rosnące znaczenie zaczyna mieć transport kolejowy, zwłaszcza jako kontynuacja drogi morskiej. Bardzo dobrze pod tym względem stoi Port DCT w Gdańsku, który na dzień dzisiejszy stał się największym polskim portem, a równocześnie coraz bardziej liczącym się węzłem kolejowym, który obsługuje nie tylko samą Polskę, lecz również inne kraje w Środkowej i Wschodniej Europie. Już blisko jedna piąta ładunków obsługiwanych przez port dostarczanych jest właśnie koleją i ich udział co roku rośnie. Niektórzy szacują powiększenie kolejowego przewozu w przeciągu nadchodzącej dekady nawet trzykrotnie, co na pewno będzie wymagało w nadchodzących latach znacznych nakładów w infrastrukturę. Zresztą dużo dzieje się już w tej kwestii, bo zarówno zarządzający miastem jak i portem dostrzegają potencjał, jaki będzie za sobą niósł odpowiedni rozwój infrastruktury, i jest planowana jedna z ważniejszych inwestycji w rejonie gdańskiego portu.

Port w Gdańsku straty w kontenerach równoważy bowiem różnymi grupami towarowymi.Mowa tu jest mianowicie o modernizacji kolejowej trasy która dochodzi do Portu DCT i wybudowanie mostu kolejowego na Martwej Wiśle. Tak duża inwestycja jest wyceniana na prawie pół miliarda złotych, będzie ona obejmować 12-kilometrowy fragment trasy kolejowej na którym znajdują się 24 obiekty. Najważniejszym z nich jest wspomniany wcześnie most na Wiśle, dzięki jego przebudowie przepustowość linii kolejowej wzrośnie aż sześć razy. Przebudowany most ma mieć blisko 130 metry długości i 21 wysokości. Dzięki jego podwieszeniu na wysokości 8 metrów nad powierzchnią rzeki nie powinien powodować żadnego kłopotu na rzecznym szlaku żeglugowym, co ma spore znaczenie jeśli chodzi o rozwój śródlądowej żeglugi. Ale całość inwestycji będzie znacznie więcej obejmować, powstanie kilkanaście kilometrów nowej trasy kolejowej, będą również uruchomione nowoczesne układy sterowania kolejowym ruchem. Po zakończeniu prac możliwości transportowe do Portu Gdańskiego sporo się zwiększą, co najprawdopodobniej jeszcze bardziej przyczyni się do jego wzrostu.

materiały zaczerpnięte z logistykamorska.pl