Nowiuteńkie suwnice obecnie w drodze do BCT

Nowiuteńkie suwnice obecnie w drodze do BCT

Nowiutkie suwnice już w drodze do BCT

Już niezadługo w BCT przybędą dodatkowe nowe suwnice nabrzeżowe (STS). Urządzenia są transportowane statkiem Zhen Hua 27, który dopłynie do Gdyni w przybliżeniu 25.06.2015 roku.Nowiutkie suwnice będą jednakowymi rodzajami, jak te, które terminal nabył w styczniu bieżącego roku. Charakteryzuje je rozciągłość wielkości 48 metrów szacując od nabrzeża do ściany statku. Umożliwi to BCT przeładunki jednostek o 19 rzędach kontenerów na pokładzie.

Świadczy to, że stanowimy gotowość do przeładunku kontenerowców o gabarytów do 14 tys. TEU – mówi Michał Kużajczyk, rzecznik prasowy Bałtyckiego Terminala Kontenerowego. Nabycie nowiusieńkich suwnic jest częścią projektu inwestycyjnego o wartości ponad 200 milionów złotych, z których znaczną częścią są środki Unii Europejskiej. Zakupy inwestycyjne wyposażenia pozwolą na przyrost potencjału przeładunkowego Bałtyckiego Terminala Kontenerowego o połowę.Jednocześnie, wespół z Zarządem Morskiego Portu Gdynia, wykonywana jest unowocześnienie terminala kolejowego BCT zawierająca m.in. przedłużenie istniejących torów, co pozwoli na równoczesną obsługiwanie do trzech zespołów całopociągowych. Stanowi to o tyle istotę, że od kilku lat zaobserwować wolno rosnący udział przeładunków kolejowych w całkowitej liczbie działań prowadzonych w BCT – utrzymuje się on na poziomie przeszło 35 proc., częstokroć przewyższając 40 proc..Na początku marca uruchomiono również system informatyczny EDI, jaki umożliwia na przyspieszenie obiegu wiadomości między BCT a jego kontrahentami. Implementowany jest zarówno struktura pozycjonowania kontenerów, co pozwoli na podniesienie szybkości przeładunków.

Te wszelkie inwestycje umożliwiają nam prędzej obsługiwać kontenerowce . Za sprawą tego łatwiej będzie nam zdobywać nowych kontrahentów. Jesteśmy również przygotowani na dalsze przemiany na rynku, w tym obsługę jeszcze większych jednostek. W ciągu 2-3 lat sfinalizowane będą inwestycje własne, jak i całego portu, by móc przyjąć takie jednostki – mówi Michał Kużajczyk.

źródło: gospodarkamorska.pl