Otwarcie nowej trasy kolejowej do Portu w Gdańsku

Gdański Port w ostatnich latach się rozwija na wielu płaszczyznach, coraz to nowe inwestycje zaczynają powstawać nie tylko na portowych obszarach, lecz obejmują też okoliczne rejony. W ostatnim czasie rzeczywiście dużo wysiłku lecz również pieniędzy włożono w modernizację oraz rozbudowę tras dochodzących do portu. Sytuacja jest zupełnie zrozumiała, gdyż zwiększenie możliwości przeładunkowych musi być powiązane z możliwością obsłużenia dowozu ładunków w głąb lądu – brak odpowiednich nitek kolejowych albo drogowych nie może tu stanowić żadnego ograniczenia. Stąd też spora ilość inwestycji w Gdańsku zostało już w ostatnim czasie ukończonych, ale wiele też czeka na swoją kolejkę. W szczególności dużo nacisków położone zostało na gruntowną rozbudowę połączeń kolejowych, które w związku z dynamicznym rozwojem portu po prostu przestały sobie dawać radę. Dlatego też między innymi ruszył projekt zmodernizowania trasy pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem, który obejmował roboty przy moście na Wiśle a także przy linii kolejowej o dwóch torach, całość tego przedsięwzięcia oszacowano na 370 milionów.

Pierwsze nowe transporty na nowo otworzonej trasie przejechały w dniu 21 stycznia, i mogą to robić aktualnie znacznie szybciej niż do tej pory. Uruchomienie nowej trasy kolejowej do Portu w GdańskuPrzed rozpoczęciem modernizacji składy mogły jeździć z prędkością 20 km/h, w chwili aktualnej będzie to kilka razy więcej. Razem ze wszystkimi pracami poprawiono także transport rzeką znajdującą się pod mostem. Dzięki dużemu podniesieniu konstrukcji aktualnie pod mostem przepływać mogą znacznie większe statki. Aktualnie możliwe będzie umieszczenie nawet trzech warstw kontenerów na barce, co znacząco może usprawnić żeglowanie na tym szlaku. Aby poprawić bezpieczeństwo most dodatkowo dokładnie oświetlono. Rozbudowa, która była opisywana ma duże znaczenie dla całego gdańskiego rejonu. Oddana niedawno do użytku linia 226 zwiększy możliwości przepustowe między Portem a Pruszczem Gdańskim kilka razy, a dodatkowo pozwoli na wjechanie dużo większych składów niż do tej pory. I wszystko wskazuje na to, że nie jest to koniec, bowiem planowane są następne projekty które mają jeszcze bardziej poprawić jakość infrastruktury w tamtym regionie.
.