Rekordy na niedawno rozbudowanym Kanale Sueskim

Rekordy na niedawno rozbudowanym Kanale Sueskim

Kolejne rekordy na wyremontowanym niedawno Kanale Sueskim

Przewóz morski jest zaliczany do najbardziej rentownych, ale i tak bardzo duże znaczenie ma w nim trasa, jaką należy przebyć. Obecnie zdecydowana większość zagranicznego handlu jest prowadzona między krajami azjatyckimi a Ameryką i Europą, a ogromnie ważną rolę w tym wszystkim ma Kanał Sueski, łączący wody Morza Śródziemnego z Morzem Czerwony. Proponuje on obecnie najlepsze połączenie między Azją i Europą, przez to, że nie ma konieczności opływania całej Afryki skraca typowy czas podróży o dwa tygodnie. Już w aktualnej chwili przez wody tego kanału przepływa około pięćdziesięciu statków na dzień, co stanowi siedem procent w światowym transporcie morskim. Właściciel kanału, to znaczy rząd Egiptu planuje, że za kolejnej dziesięć lat ta liczba ulegnie podwojeniu, a co za tym idzie sporemu powiększeniu ulegnie procentowy udział tej trasy w międzynarodowej spedycji. Takie same plany dotyczą potencjalnych zysków, jakie ma wygenerować funkcjonowanie kanału. Rządowi specjaliści mówią wręcz o kwocie trzynastu miliardów dolarów, w co jednak nie do końca wierzy duża część ekonomistów.

Tak dalekosiężne plany są skutkiem z otwarcia drugiej nitki kanału, co nastąpiło w połowie sierpnia. Nowa nitka została wybudowana przy dotychczasowym kanale, dzięki czemu obecnie możliwy jest ruch dwustronny, bez konieczności długiego oczekiwania na swoją kolej. Całkowita długość kanału to około 35 kilometrów, a wybudowano go wyjątkowo szybko, bo raptem przez dok. Pierwotnie zakładano jego przekopanie na trzy razy więcej, lecz ponad 40 tysięcy pracowników robiących podczas jego budowy przyczyniło się do znacznego przyspieszenia inwestycji. Obecnie podróż kanałem powinna trwać około jedenastu godzin, więc jest to znacznie lepiej niż przed uruchomieniem drugiej przeprawy. Kanał już obecnie pobija coraz to nowe rekordy, jeżeli mówimy o ilości przepływających statków. 9 września przepłynęło nim 70 statków mających całkowitą nośność 4 mln ton, co jest obecnie nowym rekordem. Rekordy zwiększają się również jeśli chodzi o rozmiar wpływających statków, zarówno od południa jak i od północy póki co największymi jednostkami są kontenerowce o nośności 200 tysięcy ton.